Wyłączniki termiczne Seria S

Bimetalowy wyłącznik termicznySeria S3 - Opis produktu


Seria wyłączników termicznych S3 została zaprojektowana w sposób spełniający różnorodne wymagania klienta. Miniaturowe wymiary obudowy i niezawodność działania są cechami wyróżniającymi. W konstrukcji wyłącznika zastosowano innowacyjne rozwiązania techniczne.
Wyłączniki termiczne naszej produkcji są najmniejsze na rynku w porównaniu z konkurencyjnymi (wymiary: 3,2 / 8,1 / 14,5 mm).


Zasada działania


Zadziałanie wyłącznika termicznego polega na samoczynnym otwarciu obwodu elektrycznego pod wpływem rosnącej temperatury otoczenia. Samoczynne zamknięcie obwodu elektrycznego następuje w wyniku ochłodzenia i osiągnięcia przez przyrząd bezpiecznej temperatury.
Zadziałanie następuje zawsze w tej samej temperaturze, na którą zbudowano wyłącznik. Uruchomienie (przestawienie styków) następuje na skutek skokowego odkształcenia sprężystego krążka bimetalowego.


Budowa


Wyłącznik termiczny w podstawowej wersji S3A posiada trwałą i praktycznie ciągłą obudowę z materiału izolacyjnego, która osłania wszystkie części metalowe. W wyłącznikach w wersji wykonań S3B i S3C zastosowano oprócz izolacji podstawowej izolację dodatkową (żywicę epoksydową lub koszulkę termokurczliwą).
Obudowa zapewnia szczelność przed przedostawaniem się wody, pyłu, oleju, lakieru impregnacyjnego, płynnej żywicy itp. (IP65).
Wyprowadzenia możliwe do wykonania w postaci przewodów o żyle wielodrutowej lub drutu o różnych przekrojach i długościach. Wyłączniki S3A i S3C mogą być dostarczane również jako podwójne lub potrójne.


Materiały najwyższej jakości


ELKAR KONKURENCJA
styki srebrne (99% Ag) gwarancja min. 10 000 cykli zadziałania i daje możliwość przenoszenia wysokich obciążeń napięciowo-prądowych (do 5 A przy 250V cosφ1) styki miedziane (100% Cu) gwarancja max. 1 000 cykli zadziałania daje możliwość przenoszenia obciążeń napięciowo-prądowych (do 1,5 A przy 250V cosφ1)
element sprężysty z zamontowanym stykiem wykonany z hartowanego brązu berylowego nigdy nie zmienia właściwości sprężystych gwarancja min. 10 000 cykli zadziałania element sprężysty wykonany ze zwykłego brązu (o małej sprężystości), z każdym cyklem traci właściwości i w efekcie szybko przestaje działać lub w ogóle nie ma tego elementu (styk zamontowany na pracującym bimetalu)
prąd przepływający przez wyłącznik nie płynie przez bimetal co nie powoduje podgrzania bimetalu i wyłącznik pracuje prawidłowo, nie zmienia parametrów niezależnie od natężenia prądu prąd przepływający przez wyłącznik płynie przez bimetal co powoduje podgrzanie bimetalu i wyłącznik pracuje nieprawidłowo, rozłącza styki wcześniej niż powinien w zależności od natężenia prądu
inteligentne tworzywo wytrzymałe i zachowujące parametry nie plastyczności do temperatury 175°C co pozwala na szeroki zakres temperatur zadziałania od 50 - 170°C tworzywo gorszej jakości wcześniej się uplastycznia i nie pozwala na tak szeroki zakres temperatur zadziałania
obudowa impregnowana chemicznie dająca gwarancję szczelności IP65 obudowa klejona mechanicznie niedająca gwarancji szczelności

Zastosowanie


Główne zastosowanie: silniki elektryczne, cewki, transformatory, urządzenia: cieplne, grzewcze, klimatyzacyjne, chłodnicze, elementy elektroniki dużej mocy i pozostały sprzęt elektryczny powszechnego użytku.
W silnikach jednofazowych może być połączony bezpośrednio w obwodzie głównym i spełniać funkcję zabezpieczenia termicznego silnika.


Minimum 10 000 cykli


W całym cyklu produkcyjnym każdy wyłącznik poddawany jest 3-krotnym testom przez ok. 2 godziny w komorach termicznych.
Następnie losowo wybrane wyroby poddawane są powtórnym testom oraz testom trwałościowym gwarantującym minimum 10 000 cykli załączenia i rozłączenia styków przy maksymalnym obciążeniu.

Wykonanie standardowe


Przewody przyłączeniowe: linka wielodrutowa o przekroju znamionowym żyły 0,35 mm², w izolacji teflonowej;
Długość przewodów: 70 mm;
Długość odizolowania: 5 mm;
Wytrzymałość na rozciąganie przewodu bez naruszenia funkcji działania wyłącznika > 30 N;
Przyłączenia drutów dla S3A i S3C: drut miedziany cynowany, średnica 0,8 mm, długość 20 mm;


Wykonania specjalne


Istnieje możliwość wykonania wyłączników z zestykiem normalnie otwartym, tzn. w temperaturach otoczenia niższych od temperatury zadziałania wyłącznika, styki są w stanie otwarcia. Zamknięcie obwodu elektrycznego następuje z chwilą osiągnięcia przez wyłącznik temperatury zadziałania, ponowne otwarcie - po ochłodzeniu otoczenia wyłącznika.
Inne nietypowe wykonania możliwe po uzgodnieniu warunków technicznych z klientem.


Bezpieczeństwo użytkowania


Temperatura zadziałania wyłącznika jest wyznaczana w warunkach produkcyjnych przy szybkości zmiany temperatury otoczenia 0,5°C/min. W innych warunkach z uwagi na bezwładność cieplną wyłącznik może zadziałać z opóźnieniem.
Ponadto działanie wyłącznika nie powinno być źródłem zakłóceń normalnej pracy przyrządu. Z tych powodów sprawdzenie skuteczności ochrony przyrządu należy przeprowadzać po wbudowaniu wyłącznika w przyrządzie. Obowiązek ten spoczywa na producencie przyrządu. Klienci przed złożeniem zamówienia powinni zapoznać się z szczegółowymi zasadami doboru wyłączników. Za niewłaściwy dobór, złe użytkowanie lub za skutki użycia podobnych produktów innych firm ELKAR nie ponosi odpowiedzialności.


Dane techniczne


Zestyk normalnie zamknięty
Liczba cykli działania przy obciążeniu znamionowym 10 000 cykli
3,2 A / 250 VAC cosφ=1,0
2,0 A / 250 VAC cosφ=0,6
Liczba cykli działania przy obciążeniu maksymalnym min. 1 000 cykli
5,0 A / 250 VAC cosφ=1,0
2,5 A / 250 VAC cosφ=0,6
Zakres standardowych temperatur zadziałania 50°C - 160°C, co 5°C
Dopuszczalne tolerancje temperatury zadziałania ± 2,5°C; ± 5°C; ± 7,5°C; ± 10°C
Standardowy zakres temperatury powrotnego zadziałania (przestawienia styków) 25°C - 45°C ± 15°C (w zależności od temperatury zadziałania)
Maksymalna temperatura otoczenia T 175°C
Rezystancja przejścia < 50 mΩ standard
Wytrzymałość elektryczna izolacji 2 000 V standard
2 750 V dla S3B i S3C
WskaĽnik odporności na prądy pełzające materiałów izolacyjnych PTI 175
Stopień zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu i wilgoci IP 65
Certyfikat CB
Deklaracja zgodności CE

Wymiary (mm)


Wyłączniki termiczne: Wymiary (mm)


Przykładowe konfiguracje


Wyłączniki termiczne: Przykładowe konfiguracje
Zdjęcia produktów

Bimetalowe wyłączniki termiczne

Zainteresowany? Przejdź do Kontaktu